Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku są narzędziem służącym informowaniu właścicieli, najemców i użytkowników budynków o kosztach ogrzewania i chłodzenia, oszczędnościach, które przyniosłyby inwestycje oraz zawierają analizy porównawcze uwzględniające podobne budynki.

Dotychczas

Obecne przepisy przewidują obowiązek dotyczący świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku budynków, które są wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane, a klasa efektywności energetycznej świadectw charakterystyki energetycznej musi być również podana w materiałach reklamowych.

Świadectwa te są również obowiązkowe w przypadku budynków o powierzchni powyżej 250 m² zajmowanych przez organ publiczny i często odwiedzanych przez ludność.

Rewizja

Zgodnie z rewizją EPBD do grudnia 2025 r. świadectwa będą musiały być zgodne ze specjalną formatką opracowaną przez KE wskazującą klasę charakterystyki energetycznej budynku i będą musiały być wydawane przez niezależnych ekspertów po wizycie w budynku. Proponowane jest również stworzenie publicznie dostępnych baz danych z tymi świadectwami.

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

MEPS

Minimalne standardy energetyczne dla budynków

nZEB

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

SHORT TITLE

Smart readiness indicator

SHORT TILTE

National financial measures