Dlaczego włączamy się w działania inicjatywy Fala Renowacji:

Inicjatywa Fala Renowacji była naturalną kontynuacją działań, które podjęlismy wspólnie z pozostałymi parnterami w odpowiedzi na zapowiedziane przez Komisję Europejską prace nad funduszem odbudowy. Efektywność energetyczna budynków to jedno z kluczowych działań, które adresuje jednocześnie wszystkie niezbędne aspekty: środowiskowy – redukując zużycie energii, a tym samym emisje CO2, społeczny – poprawiając komfort życia i pozytywnie wpływając na zdrowie mieszkańców, a także ograniczając problem ubóstwa energetycznego oraz ekonomiczny – pobudzając gospodarkę oraz dostarczając setki tysięcy nowych miejsc pracy o zróżnicowanych poziomach wymaganych kwalifikacji. Kluczowe jest jednak kompleksowe podejście do tematu. W ramach inicjatywy jednym głosem mówimy o potrzebie ograniczenia strat energii, optymalizacji pracy systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz o zarządzaniu energią elektryczną.

Adam Jędrzejczak, Prezes Danfoss Poland
Żyjemy obecnie w przełomowym momencie wymagającym od nas intensywnych, natychmiastowych działań. Działań, które umożliwią stabilizację klimatu zapewniąjąc tym samym bezpieczne i zdrowe warunki życia przyszłym pokoleniom – z dostępem do świeżej wody, czystego powietrza i energii wytwarzanej w sposób zrównoważony. Efektywność energetyczna, zwłaszcza budynków, jest kluczowa na drodze do osiągnięcia tego celu. Nie mamy na co czekać. Mamy na rynku wszystkie niezbędne technologie i rozwiązania, aby pójść tą drogą. Wystarczy tylko silna wola polityczna, dobry plan i zdecydowane intensywne działania, żeby go wdrożyć. Potrzeba też ludzi, którzy znają te rozwiązania i ich potencjał – ekspertów, którzy na o dzień żyją nowoczesnymi technologiami i właśnie taką doradczą rolę spełnia inicjatywa Fala Renowacji.

W Knauf Insulation wiemy, jak ważne jest, aby budynki były przyjazne dla środowiska i zapewniały ich mieszkańcom zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Dlatego dbamy, aby tematy efektywności energetycznej budynków, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo w budownictwie były w centrum debaty publicznej na całym świecie.

W naszej strategii zrównoważonego rozwoju, określonej mianem ‘Dla Lepszego Świata’ koncentrujemy się na celach związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy, ograniczeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, recyklingu naszych odpadów produkcyjnych, włączeniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i ciągłej kampanii na rzecz lepszych i bardziej zrównoważonych budynków.

Aktywne wsparcie stworzenia inicjatywy Fala Renowacji było dla nas naturalną decyzją, ponieważ promocja efektywności energetycznej w budynkach doskonale wpisuje się w priorytety naszej strategii. Uczestnictwo w inicjatywie Fala Renowacji jest również spójne z ważnymi dla całej grupy Knauf wartościami, do których należą partnerstwo i zaangażowanie.

Mirosław Faluta, Country Manager Poland & Baltics, Knauf Insulation:
„Jesteśmy dumni, że jako jedni z inicjatorów Fali Renowacji możemy działać wspólnie z naszymi partnerami na rzecz promocji kompleksowych, głębokich renowacji. Kompleksowa i głęboka renowacja budynków jest wyjątkową szansą dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Komfort, zdrowie, lokalne miejsca pracy to tylko jedne z wielu korzyści wynikających z renowacji zasobów budowlanych w kierunku energooszczędnych i zrównoważonych budynków”

Decyzja o rozpoczęciu działań w ramach inicjatywy Fala Renowacji w kwietniu 2020 roku była naturalnym krokiem wynikającym z naszej wieloletniej aktywności na rzecz zwiększania efektywności energetycznej budynków w Polsce. Kolejnym powodem jest nasze głębokie przeświadczenie o niedostatkach w tym zakresie, które dla przezwyciężenia wymagają konkretnych i kompleksowych działań. Zbyt duża część społeczeństwa żyje w ubóstwie energetycznym i jest pozbawiona mieszkania w komforcie ciepła lub też chłodu. ROCKWOOL Polska widzi wyjątkową szansę na zmiany w tych obszarach z powodu ogłoszenia tzw. Zielonego Ładu i określenia według zasad tego dokumentu kierunków finansowania, zarówno w Europejskim Funduszu Odbudowy, jak i w nowej perspektywie finansowania UE.

Andrzej Kielar, dyrektor zarządzający ROCKWOOL Polska:
Z racji obecnych priorytetów unijnych, tak duże możliwości wsparcia finansowego poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce są bez precedensu. Dzięki funduszom planowanym na ten cel możliwa jest skokowa wręcz  zmiana w jakości mieszkania i pracy w budynkach. Jednocześnie możemy zyskać szybszy wzrost gospodarki w warunkach kryzysu po COVID-19 oraz ochronę, a nawet tworzenie nowych miejsc pracy. Warunek jest jeden: zrozumienie, że kompleksowa modernizacja energetyczna budynków jest jedyną drogą do osiągnięcia tych celów.

Europejski Zielony Ład to najbardziej kompleksowa w Europie inicjatywa obejmująca działania na rzecz klimatu. Ze względu na skalę wyzwania jest ona także określana mianem „Europejskiego pierwszego kroku człowieka na Księżycu”. Celem jest przekształcenie Europy do 2050 r. w kontynent neutralny pod względem emisji CO2 oraz pogodzenie gospodarki i sposobu zużywania zasobów z bezpieczeństwem naszej planety.

Zrównoważony rozwój oraz zapewnianie atrakcyjnych  miejsc pracy to filary strategii Signify. Już we wrześniu 2020 nasza firma osiągnęła całkowitą neutralność węglową w całej swojej działalności operacyjnej, używamy wyłącznie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy gotowi by działać jeszcze ambitniej i przyspieszyć prace nad podwojeniem naszego pozytywnego wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko do roku 2025.

Bogdan Rogala, Prezes Signify Poland:
Jesteśmy jednym z inicjatorów polskiej Fali Renowacji, bo wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej dla środowiska, społeczeństwa i biznesu. Europejski Zielony Ład wytycza klarowny plan osiągnięcia tych celów, ale to nie wystarczy. Propozycje wypracowane w ramach Fali Renowacji wskazują jak realnie możemy działać na poziomie naszego kraju. Jakie praktyczne inicjatywy możemy podjąć już teraz, aby wziąć udział w realizacji ambitnych celów. Przejście na technologię LED w oświetleniu jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która nie wymaga dużych nakładów kapitałowych i ma szybki czas realizacji i zwrotu z inwestycji dzięki znacznej redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów utrzymania, warto to robić!

Misją Kingspan jest przyspieszenie stworzenia przyszłego środowiska budowlanego o zerowej emisji netto, któremu przyświeca idea dobrobytu ludzi i planety. Robimy to poprzez umożliwianie budowy budynków o wysokiej wydajności, które są w stanie oszczędzać więcej energii, węgla i wody. Kluczowe znaczenie ma osiągnięcie tego celu przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dobrobytu ludzi w budynkach, umożliwieniu funkcjonowania gospodarki cyrkulacyjnej oraz zapewnianiu większej wydajności i wartości. Wierzymy, że odpowiedzią na to wyzwanie są ambitne tradycje budowlane z innowacjami w zakresie zaawansowanych materiałów i technologii cyfrowych. To, co nas definiuje, to niestrudzone dążenie do uzyskania lepszych parametrów konstrukcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu idei dbałości o planetę – Planet Passionate – we wszystkim, co robimy.

Piotr Cieślewicz, Dyrektor Zarządzający, Kingspan Insulation Poland:

Bardzo ucieszyła nas inicjatywa Fali Renowacji, będąca elementem europejskiego trendu, który od lat wspiera firma Kingspan. Dzięki nowoczesnym  technologiom i produktom renowacyjnym można zmieniać oblicza naszych miast dążąc jednocześnie  do zmniejszenia szkodliwych dla środowiska emisji. Warto tez wspomnieć, że umiejętnie dobrane technologie pozostają w zgodzie z ochroną historycznego charakteru zabudowy redukując  przy tym koszty utrzymania budynków.