Długoterminowe strategie renowacji mają określać m.in. wizję, plan działania, konkretne środki i działania z zakresu polityki oraz specjalne mechanizmy finansowania służące obniżeniu emisyjności krajowych zasobów budowlanych do 2050 r.

Long-term renovation strategies | Energy (europa.eu)

Dotychczas

Poza częścią dotyczącą krajowego przeglądu zasobu budynków, polityk mających na celu stymulowanie optymalnych kosztowo głębokich renowacji a także skupienia się na najgorszych budynkach LTRS musi zawierać wskaźniki realizacji celów a także kamienie milowe dla 2030, 2040 i 2050 r.

Przykładowe Strategie dostępne są tutaj.

Analiza 13 Strategii, które państwa członkowskie zgłosiły do 15.11.2020 jest dostępna tutaj

Komentarz inicjatywy Fala Renowacji do wersji polskiej Strategii, opublikowanej w celach konsultacyjnych na początku 2020 r. dostępny jest tutaj.

Rewizja

Obecna rewizja EPBD ma w planach wprowadzenie zestandaryzowanej formatki dla Renowacyjnych Planów Działań (Building Renovation Action Plans), w tym zawierające wymagania określenia niewiążących celów dla 2030, 2040 i 2050 r.  Plany mające zastąpić strategie renowacji zakresem mają być poszerzone m.in. o krajową bazę świadectw charakterystyki energetycznej.

MEPS

Minimalne standardy energetyczne dla budynków

nZEB

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

EPCs

Energy performance certificates

SRI

Smart readiness indicator

Klasy energetyczne