Jesteśmy międzysektorową grupą ekspertów zajmujących się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Od kwietnia 2020 roku podjęliśmy wspólne działania pod nazwą Fala Renowacji, ale historia współpracy jest znacznie dłuższa. Każdy z nas działa w organizacjach branżowych, ale od lat aktywnie działamy na poziomie Unii Europejskiej jako członkowie EuroACE – the European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings. 

Uznaliśmy, że w Polsce brakuje jednej inicjatywy skoncentrowanej na kompleksowej efektywności energetycznej budynków, a jest taka potrzeba z racji wyzwań postawionych przez Komisję Europejską i szansy, którą daje ich spełnienie.

Od maja 2020 roku podjęliśmy już pierwsze działania. Pierwszym krokiem było napisanie Listu Otwartego do Rządu RP. Zyskaliśmy poparcie 20 sygnatariuszy reprezentujących różne środowiska, dla którym temat efektywności energetycznej budynków jest ważny.

Jako Fala Renowacji w Polsce staliśmy się w listopadzie 2020 roku członkami europejskiej kampanii Renovate Europe, działającej od 2011 roku i zrzeszającej 40 partnerów reprezentujących przemysł i organizacje społeczne oraz 17 partnerów działających na poziomie krajowym.

Celem tej kampanii jest redukcja zapotrzebowania na energię w budynkach w UE o 80% do roku 2050, tak aby osiągnąć standard o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).

RENOVATE_EUROPE_logo

Falę Renowacji zainicjowały cztery firmy:

logo-knauf

Członkowie inicjatywy Fala Renowacji: