Komisja Europejska stworzyła jednolity system wskaźników gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci. System ten jest obecnie dobrowolny i może pomóc w cyfryzacji budynków i zwiększeniu roli, jaką mogą odegrać budynki w integracji systemu energetycznego.

Dotychczas

System jest dobrowolny.

 

Więcej informacji wkrótce…

Rewizja

Więcej informacji wkrótce…

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

MEPS

Minimalne standardy energetyczne dla budynków

nZEB

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

SHORT TITLE

Energy performance certificates

SHORT TILTE

National financial measures