kompleksowa modernizacjaRaportystrategia Fala Renowacji

Nasz Raport

FALA RENOWACJI BUDYNKÓW – WIELOWYMIAROWE KORZYŚCI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Z KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Zawarliśmy w nim informacje i dane dotyczące wpływu kompleksowej termomodernizacji na tworzenie miejsc pracy, wspieranie innowacji w zakresie energetyki, wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz spełnienie wybranych celów unijnych w zakresie energii i klimatu. Raport zawiera również…
adminizer
7 czerwca 2020
list_otwarty_do_rzaduListy

List otwarty do Rządu RP

Pod koniec maja 2020 wystosowaliśmy do przedstawicieli Rządu RP list w osobach Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Pana Ministra Klimatu Michała Kurtyki list dot. Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego.   List podpisany został przez kilkudziesięciu Sygnatariuszy. Całość listu dostępna…
adminizer
1 czerwca 2020
Krajowy Plan OdbudowyRenovate Europe

Wsparcie Techniczne i kluczowe elementy KPO wg Kampanii Renovate Europe

Jako Krajowy Partner Wspierający Kampanii Renovate Europe (REC) prezentujemy materiały w języku angielskim przygotowane w ramach tej kampanii w zakresie: Wsparcia Technicznego, które może być zaplanowane przez państwa członkowskie w krajowych KPO. Możliwość wykorzystania wsparcia technicznego od UE umożliwi efektywne wykorzystanie dużych środków finansowych m.in. na obszar flagowy jakim jest…
adminizer
16 kwietnia 2021
konsultacjeKrajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy – opinia inicjatywy Fala Renowacji w pigułce

Pisaliśmy już o włączeniu się inicjatywy Fala Renowacji w wysłuchanie publiczne dot. Krajowego Planu Odbudowy w zakresie "Zielonej energii i zmniejszenia energochłonności", za które serdecznie dziękujemy inicjatorom i organizatorom. Poniżej zachęcamy do posłuchania naszego wkładu w wysłuchanie - w nagraniu od ok. 4:28:08 do 4:31:18 oraz do zapoznania się ze…
adminizer
5 kwietnia 2021
konsultacjeKrajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy – wysłuchanie publiczne „Zielona energia”

Inicjatywa Fala Renowacji włączyła się już w debatę online na temat KPO, a poniżej prezentujemy naszą opinię przygotowaną na wysłuchania publiczne tego dokumentu z zakresu Zielonej Energii i zmniejszenie energochłonności (29.03.2021). Przygotowujemy także nasze uwagi do zgłoszenia przez formularz do 2 kwietnia. Opinia inicjatywy Fala Renowacji na temat Krajowego Planu…
adminizer
26 marca 2021
Krajowy Plan Odbudowystrategia Fala Renowacji

Dyskusja ekspercka online z Ministerstwami

W dniu 11-stego lutego br. inicjatywna Fala Renowacji odbyła spotkanie online z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W trakcie spotkania pt. Kompleksowa renowacja energetyczna budynków w centrum odbudowy gospodarczej  omawiana była polska Długoterminowa Strategia Renowacji (DSR) oraz nowe źródła finansowania kompleksowej modernizacji budynków pochodzące z…
adminizer
18 marca 2021
konsultacjeKrajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy – pierwsze podejście

Inicjatywa Fala Renowacji wzięła udział w debacie na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w zakresie Zielona energia i inteligentna mobilność. Ważnym komponentem KPO, z punktu widzenia efektywności energetycznej w budynkach jest Komponent B pod nazwą Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej W jego ramach, na…
adminizer
12 marca 2021
konsultacje

Długoterminowa Strategia Renowacji-potrzeba kompleksowego podejścia

Inicjatywa Fala Renowacji wzięła udział w konsultacjach projektu Długoterminowej Strategii Renowacji (DSR), które do 26 lutego organizowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Polityki Regionalnej odpowiedzialne za przygotowanie tego dokumentu.   Nasze największe obawy budziły następujące zagadnienia:  skupienie się w pierwszej fazie strategii (do 2030 r.) na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła w połączeniu z płytką termomodernizacją,…
adminizer
26 lutego 2021