Naszą misją jest skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia poziomu 3 % renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji. Według Komisji Europejskiej głęboka renowacja to co najmniej 60% oszczędności EP w roku po renowacji.

Uważamy, że obecnie jako kraj, mamy po raz pierwszy szansę przeprowadzenia na szeroką skalę i w szybkim tempie prac modernizujących budynki. Temu ma służyć Fundusz Odbudowy. Widzimy w tym korzyści społeczne, zdrowotne
i ekonomiczne, których nie osiągniemy innymi działaniami.

Chcemy być głosem sektora biznesu w zakresie efektywności energetycznej w Polsce, być partnerem organizacji i instytucji zajmujących się efektywnością energetyczną w Polsce, regionie i na poziomie Unii Europejskiej.

Swoją wiedzą, doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej budynków pragniemy się podzielić z każdym, kto chce wykorzystać to na drodze do jej poprawy: urzędnikami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi.

Falę Renowacji zainicjowały cztery firmy: